Предоставянето на достъп до обществена информация в СУ „Братя Миладинови“ е съгласно чл.15 и чл.15а от Закона за достъп до обществена информация във връзка с чл.3, ал.2, т.1 на ЗДОИ

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в СУ „Братя Миладинови“

Заявленията за достъп до обществена информация  се приемат и регистрират в деловодството на СУ „Братя Миладинови“, гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ №14 всеки работен ден: от 8.30 до 16.30 часа; тел. 032 692 104; 032 692 116.
За писмени заявления се считат и заявлeнията получени по електронен път на адрес school@miladinovi.eu

Образец на заявлението може да се получи на място в канцеларията на училището или да се изтегли по-долу