Начални учители

Тюркян Гедик – учител подготвителна група
Галина Аладжова – начален учител
Кирилка Кирева – начален учител
Недялка Главчева – начален учител
Галина Атанасова – начален учител
Фанка Танева – начален учител
Христина Георгиева – начален учител
Христина Каменова – начален учител
Здравко Стоичков – начален учител
Катя Кузманова – начален учител
Елка Янева – начален учител
Станислава Варадинова – начален учител

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Ваня Колева – учител по БЕЛ и История
Людмила Гешева – учител по БЕЛ и Руски език
Красимира Тодорова – учител по БЕЛ, Руски език и Музика
Мария Дионисова – учител по БЕЛ
Боряна Георгиева – учител по Английски език
Красимира Тодева – учител по Английски език
Милена Милушева – учител по Английски език
Нася Лазарова – учител по Математика и ИТ
Росица Чолакова – учител по Математика, ИТ и Физика
Йорданка Иванова – учител по Математика и ИТ
Миглена Стоилова – учител по Математика и ИТ
Цветелина Стойчева – учител по Математика и ИТ
Мариана Чолакова – учител по География, История и Предприемачество
Десислава Божилова – учител по География
Нина Василева – учител по Биология и Химия
Иван Тимонов – учител по Биология и Химия
Пламен Вълев – учител по Философия
Петър Николов – учител по Технологии и предприемачество
Илия Дъвков – учител по Физическо възпитание и спорт
Иван Михайлов – учител по Физическо възпитание и спорт
Елена Видева – учител по Изобразително изкуство

Учители в ГЦОУД

Радостина Стефанова
Ивелина Бакърджиева
Георги Георгиев
Иванка Държикова
Силвия Димчева
Елена Панайотова
Мария Колева
Мария Димчева
Албена Чипева
Николинка Данева
Лилия Христева
Силвия Чобанкова
Румяна Василева
Гергана Василева

Ресурсни учители/педагогически съветник

Камелия Карабонова – ресурсен учител
Ангелина Пандурска – ресурсен учител
Екатерина Мавродиева – педагогически съветник/психолог