Начални учители

Тюркян Гедик – учител подготвителна група
Галина Аладжова – начален учител
Кирилка Кирева – начален учител
Недялка Главчева – начален учител
Галина Атанасова – начален учител
Христина Каменова – начален учител
Здравко Стоичков – начален учител
Катя Кузманова – начален учител
Елка Янева – начален учител
Десислава Стоичкова – начален учител
Станислава Варадинова – начален учителУчители в прогимназиален и гимназиален етап

Ваня Колева – учител по БЕЛ и История
Людмила Гешева – учител по БЕЛ и Руски език
Любка Шейтанова – учител по БЕЛ и Изобразително изкуство
Красимира Тодорова – учител по БЕЛ, Руски език и Музика
Славия Шопова – учител по БЕЛ
Мария Стоицова – учител по Английски език
Милена Милушева – учител по Английски език
Боряна Георгиева – учител по Английски език
Нася Лазарова – учител по Математика и ИТ
Росица Чолакова – учител по Математика, ИТ и Физика
Петър Петров – учител по Математика и ИТ
Лора Стоянова – учител по Математика и ИТ
Ивелина Мачковска – учител по Математика и ИТ
Мариана Чолакова – учител по География, История и Предприемачество
Десислава Божилова – учител по География
Анна Мараджиева – учител по Биология и Химия
Иван Тимонов – учител по Биология и Химия
Пламен Вълев – учител по Философия и Физическо възпитание и спорт
Илия Дъвков – учител по Физическо възпитание и спорт
Иван Михайлов – учител по Физическо възпитание и спорт

Учители в ГЦОУД

Ивелина Бакърджиева
Христина Георгиева
Златина Пехливанова
Иванка Държиковa
Силвия Димчева
Мария Димчева
Албена Чипева
Николинка Данева
Милена Добрева
Силвия Чобанкова
Нина Василева
Даниела Тенчева
Георги Кафалиев

Ресурсни учители/педагогически съветник

Камелия Карабонова – ресурсен учител
Ангелина Пандурска – ресурсен учител
Лили Василева – ресурсен учител
Дичо Дичев – психолог
Роза Димова – социален работник
Ваня Василева, Екатерина Мавродиева – педагогически съветник