Начални учители

Тюркян Гедик – учител подготвителна група
Галина Аладжова – начален учител
Кирилка Кирева – начален учител
Недялка Главчева – начален учител
Галина Атанасова – начален учител
Фанка Танева – начален учител
Силвия Димчева – начален учител
Христина Каменова – начален учител
Здравко Стоичков – начален учител
Катя Кузманова – начален учител
Елка Янева – начален учител
Станислава Варадинова – начален учител

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Ваня Колева – учител по БЕЛ и История
Людмила Гешева – учител по БЕЛ и Руски език
Любка Шейтанова – учител по БЕЛ и Изобразително изкуство
Красимира Тодорова – учител по БЕЛ, Руски език и Музика
Мария Дионисова – учител по БЕЛ
Виолета Петкова – учител по Английски език
Милена Милушева – учител по Английски език
Станислава Димова – учител по Английски език
Нася Лазарова – учител по Математика и ИТ
Росица Чолакова – учител по Математика, ИТ и Физика
Йорданка Иванова – учител по Математика и ИТ
Миглена Стоилова – учител по Математика и ИТ
Цветелина Стойчева – учител по Математика и ИТ
Мариана Чолакова – учител по География, История и Предприемачество
Десислава Божилова – учител по География
Кристиян Колев – учител по География
Анна Мараджиева – учител по Биология и Химия
Иван Тимонов – учител по Биология и Химия
Пламен Вълев – учител по Философия и Физическо възпитание и спорт
Илия Дъвков – учител по Физическо възпитание и спорт
Иван Михайлов – учител по Физическо възпитание и спорт


Учители в ГЦОУД

Ивелина Бакърджиева
Христина Георгиева
Георги Георгиев
Иванка Държиковa
Елена Панайотова
Мария Колева
Мария Димчева
Албена Чипева
Николинка Данева
Силвия Чобанкова
Нина Василева
Румяна Василева
Георги Кафалиев

Ресурсни учители/педагогически съветник

Камелия Карабонова – ресурсен учител
Ангелина Пандурска – ресурсен учител
Екатерина Мавродиева – педагогически съветник