• ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
 • ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1
 • ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.2
 • ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3
 • ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.4
 • ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИ ПО ЧЛ. 44
 • ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР
 • ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА
 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ
 • СТАНОВИЩА ОТ АОП
 • ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 15.04.2016
 • ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 • АРХИВ
 • КОНТАКТИ
 • КОНКУРС-ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ИМОТ ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ КЪМ СУ,,Братя Миладинови“-гр.Пловдив

Обявление

Заповед избор заявител