Извънкласни занимания

В зависимост от индивидуалните си предпочитания и интересите си, учениците могат да участват в:

 • Мажоретен състав в две възрастови групи

 • І-ІV клас

 • V-VІІІ клас

 • Училищни отбори по

 • баскетбол

 • волейбол

 • футбол

 • Вокална група в две възрастови групи

 • І-ІV клас

 • V-VІІІ клас

 • СИП по

 • Български език и литература

 • Математика

 • Английски език.

Вашият коментар