ден час 26
понеделник 1 Музика – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра –
2 Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Музика –
3 Бълг.ез. и л-ра + Математика.+ Математика + Математика +
4 Математика – Физ. възп. и спорт. + Физ. възп. и спорт. + Физ.възп.и спорт +
5 Роден край + Английски език –
6
50% 80% 60% 50%
вторник 1 Бълг.ез.и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра –
2 Бълг ез.и л-ра + Булг. ез и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра +
3 Математика + Математика + Математика + Математика +
4 Физ.възп.и спорт + Музика + Дом. бит и техн + Дом. бит и техн. +
5
75% 75% 75% 75%
сряда 1 Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Английски ез.
2 Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра +
3 Математика + Математика + Математика + Бълг. ез и л-ра +
4 ФВС + Физ.възп.и спорт + БЕЛ – Математика-
5
6
75% 75% 50% 50%
четвъртък 1 Роден край + Музика – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра –
2 Бълг. ез. и л-ра + Математика + Математика + Бълг. ез. и л-ра +
3 Математика + Бълг. ез. и л-ра + Музика – Математика +
4 Дом. бит и техн. + Англ. език – Изобр. изк. + Музика +
5 Английски ез – Дом. бит и техн. + Изобр изк +
80% 60% 50% 80%
петък 1 Бълг. ез. и л-ра- БЕЛ – Английски ез – Физ. възп. и спорт –
2 Математика+ Математика + Музика – Английски ез+
3 Музика – Изобр. изк. – Математика* БЕЛ+
4 Изобр. изк. + Изобр. изк + Физ. възп. и спорт + Математика –
5 Изобр. изк. + Околен свят + Околен свят+
60% 50% 60% 60%
СК 68% 68% 59% 63%

 

 

 

 

ден час За 36 46
понеделник 1 Бълг. ез и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Физ възп и спорт – Англ ез –
2 Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Английски ез + Физ възп и спорт-
3 Математика+ Английски език + Бълг ез и л-ра + Математика +
4 Английски език – Математика – Музика + Дом бит и техн +
5 Дом. бит и техн. + Музика + Математика – Чов и природа +
6
60% 60% 60% 60%
вторник 1 Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез и л-ра – Бълг ез и л-ра –
2 Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Бълг ез ил-ра + Бълг. ез. и л-ра +
3 Математика + Математика + Математика + Математика +
4 Изобр. изк + Изобр изк. + Чов и природа- Чов и общ –
5 Изобр. Изк.+ Изобр изк.. + Изобр изк + Изобр изк +
80% 80% 60% 60%
. сряда 1 Чов. и общ. + Бълг. ез. и л-ра – Бълг. ез. и л-ра – Бълг ез. и лит. –
2 Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра + Англ ез + Бълг.ез и лит. +
3 Бълг. ез. и л-ра + Английски език + Бълг. ез. и л-ра + Математика +
4 Математика – Математика – Математика- Англ ез –
5 Англ. ез – Чов и природа + Дом бит и техн + Физ възп и спорт +
6
60% 60% 60% 60%
четвъртък 1 Физ. възп. и спорт – Английски ез – Чов и общ + Математика –
2 Англ. ез + Физ възп и спорт – Бълг. ез. и л-ра + Бълг. ез. и л-ра +
3 Бълг. ез и л-ра + Математика + Бълг ез и л-ра + Бълг ез. и л-ра +
4 Математика – Дом бит и техн. + Физ възп и спорт + Чов и природа –
5 Музика + Чов и общ + Математика – Физ възп и спорт +
60% 60% 80% 60%
петък 1 БЕЛ- Музика – Чов и природа+ Бълг. ез. и л-ра –
2 Физ възп и спорт – БЕЛ + Бълг. ез и л-ра + Математика*
3 Математика + Математика + Математика + Английски ез +
4 Музика + Бълг ез и л-ра – Физ възп и спорт+ Бълг ез и л-ра –
5 Чов и природа + Физ възп и спорт + Англ.език – Музика +
60% 60% 80% 60%
СК 64%| 64% 68% 60%

 

 

 

 

ден час
понеделник 1 География + Изобр. изкуство – БЕЛ – БЕЛ –
2 История – БЕЛ + Химия – Английски език +
3 ФВС- БЕЛ+ Английски език + География –
4 Математика + Човекът и прир. – Математика + БЕЛ +
5 Музика + Математика – Биология – Математика –
6 ^-ювекът и прир + История + География + Физика +
7
67% 50% 50% 50%
вторник 1 Английски език – ФВС – БЕЛ- БЕЛ-
2 БЕЛ + Английски език + БЕЛ + БЕЛ +
3 БЕЛ + Човекът и прир – Математика + Английски-език +
4 Изобр. изкуство – Математика + История – ФВС –
5 Изобр. изкуство + Музика + ФВС + Технологии +
6 Човекът и прир. + Математика – Английски език – Математика –
7
67% 50% 50% 50%
сряда 1 География + Английски език – Математика – Изобр изкуство –
2 БЕЛ + БЕЛ + Английски език + История –
3 БЕЛ + ФЙС- БЕЛ+ Математика +
4 ФВС- Математика + География – Информ техн +
5 Математика – История – Информ. техн. – Музика +
6 История + География + Физика + Биология +
7
67% 50% 50% 67%
четвъртък 1 Английски език – Човекът и прир.+ Математика – География +
2 Математика + БЕЛ + Английски език + Биология –
3 ФВС – БЕЛ + ФВС – Английски език +
4 БЕЛ + ДТИ – Математика + БЕЛ +
5 БЕЛ – Английски език – Технологии + Химия –
6 Човекът и прир. + Информ. техн. – БЕЛ- ФВС –
7 50% 50% 50% 50%
петък 1 Английски език – Музика – Изобр. изкуство – Химия +
2 Английски език + БЕЛ + БЕЛ + Математика +
3 Математика + ФВС- Химия – Изобр. изкуство –
4 Информ. техн. + Математика + Изобр. изкуство – Английски език +
5 ДТИ + Английски език – Музика + • Математика –
6 Математика – География + Биология + БЕЛ-
7 67% 50% 50% 50%
ск 64% гол/г 50% 53%

 

 

ден

час 96 10а 11а
 понеделник 1 Биология + Химия + История + Математика –
2 Физика – Информатика + Биология – Английски език +
3 Математика + БЕЛ + Английски език + БЕЛ +
4 МУТЦПО + МУТЦПО + БЕЛ + БЕЛ +
5 МУТЦПО – МУТЦПО- химия + БЕЛ +
6 Математика – Биология –
7 ФВС – История +
60% 80% 57% 72%
вторник 1 Изобр. изкуство – Физика + История + Английски език –
2 БЕЛ + Математика + Английски език + География –
3 БЕЛ + Английски език + МУЦТПО – Математика +
4 Информатика + БЕЛ + МУЦТПО + Биология –
5 История + БЕЛ + МУЦТПО – Физика +
6 Английски език – История – МУЦТПО + ФВС +
7 Химия + Музика – История +
72% 72% 67% 57%
сряда 1 История + Информатика – Физика + МУЦТПО –
2 Английски език + Математика + Информ. техн. + МУЦТПО +
3 Физика – Английски език + География – МУЦТПО –
4 БЕЛ + Изобр. изкуство – Руски език + МУЦТПО +
5 БЕЛ + Руски език + Математика + МУЦТПО –
6 БЕЛ – ФВС + БЕЛ – МУЦТПО +
7 География + Психология + Биология +
72% 72% 72% 50%
четвъртък 1 Психология + Информ. техн. – Физика + БЕЛ –
2 Руски език + Психология – БЕЛ + Информ. техн. +
3 Математика + Руски език + БЕЛ + Философия –
4 Химия – БЕЛ + ФВС – География –
5 Информ. техн. + БЕЛ + География – ФВС +
6 Музика + Химия – Математика – История +
7 ФВС – 72% Биология + 57% 50% 50%
петък 1 Биология + Физика + Руски език – География +
2 Руски език + Биология – БЕЛ + География –
3 Математика + ФВС- БЕЛ + БЕЛ +
4 Психология – Математика + География – БЕЛ –
5 Информатика – География – Биология- История +
6 ФВС – История + Етика и право +
7 50% 50% 50% 60%
СК 65% • » 66% 59% 58%

 

 

 

ден

час 116 12а
 понеделник 1 Физика + БЕЛ –
2 География – Математика +
3 История – Инф.технологии +
4 Информ. техн. + Английски език +
5 Английски език + География +
6 БЕЛ – ФВС +
7 География + Биология +
57% 86%
 вторник 1 География + Биология +
2 История – Инф.технологии +
3 Математика + ФВС-
4 БЕЛ + Английски език +
5 Английски език + Математика –
6 БЕЛ – БЕЛ-
7 ФВС-
57% 50%
1 МУЦТПО – БЕЛ-
2 МУЦТПО + БЕЛ +
сряда 3 МУЦТПО – Инф.технологии +
4 МУЦТПО + Английски език +
5 МУЦТПО- Свят и личност –
6 МУЦТПО + Английски език –
7
50% 50%
1 биология + МУЦТПО –
четвъртък 2 БЕЛ + МУЦТПО +
3 История – МУЦТПО –
4 БЕЛ- МУЦТПО +
5 БЕЛ – МУЦТПО-
6 География + МУЦТПО +
7 50%

50% петък1История +Свят и личност + 2Биология -География – 3Математика +География – 4ФВС +БЕЛ +5Философия +БЕЛ – 6 Биология + 780%50%     СК 59 % 57%

 

 

 

Вашият коментар