Втори етап на проект „Съхранено за поколенията“ на Регионален исторически музей – Пловдив

 

На вниманието на директорите, учителите по предмета „История и цивилизация“ и учениците!_

Регионален инспекторат по образование- Пловдив, подкрепя инициативата на Регионален исторически музей- Пловдив и призовава, учениците, учителите и директорите на училища, да окажат съдействие за намирането и предоставянето на свидетелства за проведеното през 1892г. Първо българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив.

„Съхранено за поколенията“ влиза във втори етап

Регионален исторически музей – Пловдив стартира втория етап от проекта
„Съхранено за поколенията“.
При реализацията на първия етап на проекта през 2011 г. във фонда на музея постъпиха над 200 експоната, дарени от родолюбиви пловдивчани. Най-интересните културни ценности са показани в изложбата „Дарителството – памет за утре“, която все още може да бъде разгледана в залата за временни изложби на площад „Съединение“ № 1. През настоящата 2012 г. стартираме втория етап на проекта.

Във връзка с това се обръщаме към съгражданите ни с молбата да надникнат в семейните архиви и да потърсят свидетелства за проведеното през 1892 г. Първо българско земеделско-промишлено изложение и неговата последваща роля за развитието на индустрията и земеделието в Пловдив и страната. Такива свидетелства могат да бъдат промишлени изделия, емблеми на фирми, сувенири, плакети, медали, рекламни афиши, свидетелства за участие, снимки, скици на изобретения, документи и др. Събраните материали /предоставени за временно ползване или като дарение/ ще станат част от подготвяната изложба, която ще осъществим през месец септември 2012г. За експонат на месец февруари избрахме фрагмент от панорамна снимка запечатала откриването на изложението на 15.08.1892 година в Пловдив. Цялостната панорамна снимка от откриването, реконструирана по компютърен път, ще бъде показана през септември 2012 г. в подготвяната изложба за Първото българско земеделско – промишлено изложение.

За контакти : 4000 Пловдив, пл. Съединение № 1

телефон:032/ 629 409 begin_of_the_skype_highlighting ;   032/ 629 409 ;end_of_the_skype_highlighting
факс: 032/ 269 955; mailto:hm_plovdiv@mail.bg

 historymuzeumplovdiv@gmail.com

Профил във Facebook: http://www.facebook.com/rimplovdiv

Профил в WordPress: http://rimplovdiv.wordpress.com/

Профил в Youtube: http://www.youtube.com/rimplovdiv

Вашият коментар