ден

час

Понеделник

1

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра  –

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра +

3

Математика

Математика.

Математика

4

Физ. възп. и спорт.

Изобр.изк.

ДБТ

5

ДБТ

 Изобр.изк.

Физ.възп.и спорт +

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

1

Бълг.ез.и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра –

2

Бълг.ез.и л-ра

Булг. ез и л-ра  

Бълг. ез. и л-ра +

3

Математика

Математика

Англ. език

4

Изобр. изк.

ФВС

Музика

5

Изобр. изк.

ДБТ

 ДЧФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. Ез. и л-ра –

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. Ез. и л-ра +

3

Математика

Математика 

Математика

4

Музика

Музика

ФВС

5

 ЧК

 ЧК

 ЧК

6

 ДЧЧК/12.30-13.15/

 ДЧЧК/12.30-13.15/

  ДЧЧК/12.30-13.15/

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Англ. език

2

Математика

Математика

Бълг. ез. и л-ра

3

Роден край

Роден край

Бълг. ез. и л-ра

4

Музика

Физ.възп.и спорт

Математика

5

 ДЧФВС

 

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

1

Бълг. ез. и л-ра -ЗИП

Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

2

Англ. език  ЗИП

Математика  ЗИП

Математика ЗИП

3

Математика ЗИП

Англ. език  ЗИП

Околен свят

4

Физ.възп.и спорт

Музика

Изобр.изк.

5

 

ДЧФВС

 Изобр.изк.

 

 

 

 

 

ден

час

Понеделник

1

Бълг. ез. и л-ра

Математика

Бълг. ез и л-ра

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

3

Математика

Бълг. ез. и л-ра

Английски език

4

ДБТ

Английски език

Математика

5

 ДЧФВС

ФВС

  ФВС

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

1

Англ.език

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Музика

3

Математика  

Математика

Бълг. ез. и л-ра

4

Музика

Изобр. изк

Математика

5

ФВС

Изобр. Изк.

Чов.и общ.

 

 

 ДЧЧК/12.30-13.15/

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1

Бълг. ез. и л-ра

Математика

Англ.език

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

3

Математика

Бълг. ез. и л-ра

Математика

4

ФВС

ФВС

Изобр.изк.

5

 ЧК

Музика

Изобр.изк.

6

 ДЧЧК/12.30-13.15/

 ЧК

ЧК 

 

 

 ДЧЧК/13.15-14.00/

 

 

 

 

 

Четвъртък

1

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

2

Англ. език

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

3

Бълг. ез. и л-ра

Математика

Математика

4

Математика

Чов. и общ.

Англ. език

5

 Музика

ДБТ

Музика

 6

 

 ДЧФВС

 

 

 

 

 

Петък

1

Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

Англ.език

Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

2

Математика  ЗИП

Бълг. ез и л-ра-ЗИП

Математика -ЗИП

3

Околен свят

Математика -ЗИП

Чов. и прир.

4

Изобр.изк.

Изобр.изк.

ФВС

5

 

Изобр.изк.

ДБТ

6

 

 

 ДЧФВС

 

 

 

 

 

ден

час

Понеделник

1

Бълг. ез и л-ра

Английски език 

География

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

БЕЛ

3

Математика

Бълг. ез. и л-ра

Музика

4

ДБТ

Математика

История

5

Английски език

Музика

Математика

6

 

 ДЧФВС

Чов. и прир.

7

 

 

 СИП-БЕЛ

 

 

 

 

Вторник

1

Математика

Бълг. ез. и л-ра

БЕЛ 

2

Бълг ез ил-ра

Бълг. ез. и л-ра

БЕЛ

3

Бълг ез ил-ра

Математика

Англ.език

4

Изобр.изк.

ДБТ

Изобр. изкуство

5

Изобр.изк. ФВС

Изобр. изкуство

6

 ДЧФВС

 

Математика

7

 

 

 ДЧФВС

 

 

 

 

Сряда

1

Чов. и природа

Чов. и природа

Английски език

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг.ез. и лит.

Математика

3

Английски език

Математика

БЕЛ

4

Математика

Английски език 

ФВС

5

Музика

ФВС

Чов. и природа

6

ЧК 

ЧК 

География

7

 ДЧЧК/13.15-1400/

 

 ЧК 

 

 

 

 

ДЧЧК

Четвъртък

1

Бълг. ез. и л-ра

Математика

ФВС

2

Бълг. ез. и л-ра

Бълг. ез. и л-ра

БЕЛ

3

Английски език 

Бълг. ез. и л-ра

Математика 

4

Математика

Изобр.изк.

Англ.език

5

 

ФВС

Изобр.изк.

Инф.техн.

6

 

 ДЧЧК/12.30-13.15/

Чов. и прир.

7

 

 

СИП-Математика

Петък

1

Чов. и общ.

Чов. и общ.

БЕЛ – ЗИП

2

Бълг. ез и л-ра -ЗИП

Бълг. ез и л-ра-ЗИП

Английски език

3

Математика-ЗИП

Математика -ЗИП

История

4

ФВС

Музика

Математика  ЗИП

5

Музика

Англ.език

ДТИ

6

 

 

Англ.език-ЗИП

7

 

 

 

 

 

ден

час

Понеделник

1

БЕЛ

БЕЛ 

Физика

2

Математика

БЕЛ 

Математика

3

Изобр.изк.

Математика

Английски език

4

БЕЛ

Музика

Химия

5

Англ.език

Химия

Музика

6

История

Физика

География

7

 ДЧФВС

 СИП-Математика

 

Вторник

1

История

Математика

Английски език

2

Чов. и прир.

ФВС

БЕЛ

3

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

4

Англ.език

БЕЛ

География

5

Математика

Англ.език

Технологии

6

География

Биология

Биология

7

СИП-Математика

ЧК

 

 

 

 ДЧЧК/14.35-15.20/

 

Сряда

1

БЕЛ

 

БЕЛ

Изобр.изк.

2

БЕЛ

Математика

БЕЛ

3

Англ.език

ФВС

БЕЛ

4

Математика

Англ.език

Математика-ЗИП

5

ФВС

География

Математика

6

Чов. и прир.

История

Английски език

7

ЧК

СИП-БЕЛ

ЧК

 

 ДЧЧК

 

 ДЧЧК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1

БЕЛ

Англ.език

Математика

2

Математика

Изобр.изк.

БЕЛ

3

БЕЛ-ЗИП

Инф.техн.

БЕЛ – ЗИП

4

География

Биология

История

5

Музика

История

ФВС

6

Англ.език

Физика

Биология

7

СИП-БЕЛ

ДЧФВС

 

Петък

1

Англ.език-ЗИП

Технологии

Физика

2

ДТИ

БЕЛ-ЗИП

Математика +

3

Математика-ЗИП

Математика

Инф.техн.

4

Информ. техн.

Англ.език ЗИП

ФВС

5

Музика

География

Англ.език-ЗИП

6

Чов. и прир.

Математика – ЗИП

История

7

 

ДЧФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ден

час

10 а

11а

Понеделник

1

Руски език

БЕЛ

Биология-ЗИП

2

Биология

БЕЛ

Англ.език

3

Психология

Биология

География

4

Англ.език

Инф.техн

Философия

5

География

История

БЕЛ

6

Музика

Химия

БЕЛ

7

Физика

География

философия -ЗИП

 

ЦПО

 

Вторник

1

Физика

География

Англ.език

2

БЕЛ

Физика

Математика

3

Англ.език

БЕЛ

Инф.техн.-ЗИП

4

История

РЕ

Философия-ЗИП

5

География

Математика

Биология- ЗИП

6

Информатика

Етика и право

БЕЛ

   7

8

Химия

ЦПО

Биология

ЦПО

 География-ЗИП

Сряда

1

Математика

Етика и право-ЗИП

История

2

Изобр.изк.

История  

Инф.техн.-ЗИП

3

БЕЛ

РЕ

История- ЗИП

4

БЕЛ

АЕ

БЕЛ-ЗИП

5

Биология

ФВС

Философия– ЗИП

6

Психология-ЗИП

Биология-ЗИП

Математика

7

 ЧК

ДЧФВС

 8

ДЧЧК

 

 

 

 

 

Четвъртък

1

БЕЛ-ЗИП

Математика

Физика

2

Математика

Химия

ИТ-ЗИП

3

История

Етика и право-ЗИП

ФВС

4

Инф.техн.

БЕЛ-ЗИП

БЕЛ-ЗИП

5

Химия

Физика     

География-ЗИП

6

ФВС

География-ЗИП

История-ЗИП

7

8

 

ЧК

 

ДЧЧК/ДЧФВС

ДЧЧК/ЦПО

Петък

1

Математика

География-ЗИП

История-ЗИП

2

Информ. техн.

АЕ

ФВС

3

География-ЗИП

Биология – ЗИП

БЕЛ – ЗИП

4

Руски език

БЕЛ – ЗИП

История

5

ФВС

Математика

Биология – ЗИП

6

Биология- ЗИП

ФВС

География-ЗИП

7

ДЧФВС

ЧК

 

 8

ДЧФВС

 

 

 

 

 

ден

час

12а

12б

Понеделник

1

Математика

Биология  – ЗИП

2

Биология  – ЗИП

БЕЛ

3

АЕ

Инф.технологии -ЗИП

4

БЕЛ

Математика

5

Свят и личност

Английски език

6

ФВС

Свят и личност

7

ДЧФВС

 География-ЗИП

 

 

 

Вторник

1

Биология – ЗИП

Инф.техн.-ЗИП

2

АЕ

БЕЛ

3

География- ЗИП

БЕЛ

4

Инф.техн.-ЗИП

Биология-ЗИП

5

БЕЛ – ЗИП

АЕ

6

ФВС

География-ЗИП

7

 Свят и личност

 ДЧФВС

 

 

 

Сряда

1

Инф.технологии – ЗИП

БЕЛ – ЗИП

2

АЕ – ЗИП

БЕЛ  – ЗИП

3

Математика

Инф.технологии + ЗИП

4

География  – ЗИП

Математика

5

БЕЛ

АЕ-ЗИП

6

БЕЛ

ФВС

7

 ЧК

ЧК

 8

ДЧЧК

ДЧЧК

Четвъртък

1

География-ЗИП

Биология-ЗИП

2

АЕ-ЗИП

География- ЗИП

3

БЕЛ-ЗИП

АЕ- ЗИП

4

БЕЛ-ЗИП

ФВС

5

Биология-ЗИП

БЕЛ-ЗИП

6

Инф.техн.ЗИП

Свят и личност

7

 

 

 

Петък

1

ЦПО

ЦПО

2

ЦПО

ЦПО

3

ЦПО

ЦПО

4

ЦПО

ЦПО

5

ЦПО

ЦПО

6

ЦПО

ЦПО

7

ЦПО

ЦПО                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар