На 6 октомври 1014год.България губи един от своите велики царе,продължител на българската държавност.
След като последният представител на Крумовата династия бил отведен във Византия и по-късно починал ,съдбата на България останала в ръцете на Самуил.Император Василий започнал серия от походи ,които имали за цел да ликвидират окончателно българската държава.Последователно превзел българските градове:Плиска,Преслав,Верея,Сервия ,Воден,Видин и др.
През лятото на 1014год.Василий отново потеглил срещу българите и ги ударил  в гръб при с.Ключ.Една част от българите били избити ,а друга попаднали в плен. Император Василий II заповядал   пленниците да бъдат ослепени ,като на 100 души бил оставен един едноок,за да им служи за водач.В този ужасен вид българските воини били изпратени при цар Самуил.Той не могъл да понесе това страдание и след няколко дни починал.
Днес след 1000год. има сведение за интересно погребение в църквата”Св.Ахил” на едноименния остров в Преспанското езеро,където е разкрит скелет на мъж.Открити са фрагменти от златотъкана дреха с изображение на папагали. Има сведения,че  тази птица е била изобразена върху герба на Самуиловия род.

Вашият коментар