ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ИНИЦИАТИВИТЕ,
ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК
НА СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, ГР. ПЛОВДИВ – 21.01.2015 Г.

1. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА 21.01.2015Г. ТЪРЖЕСТВЕНО СЛОВО ОТ ДИРЕКТОРА НА СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, ГР. ПЛОВДИВ

2. ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА, ПОСВЕТЕНА НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ – 9:00 – 9:30 ЧАСА – ОТ І ДО ХІІ КЛАС
ОТГ.: НАЧАЛЕН КУРС- КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС-КР.ТОДОРОВА,К.КОЙЧЕВА

3. ТУРНИР ПО ШАХ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ ОТ V,VІ И VІІ КЛАС- 9:30 – 10:15 ЧАСА
ОТГ.: СТОЙЧО СТОЙЧЕВ

4. ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ ОТ ІХ, Х, ХІ и ХІІ КЛАС-9:30 – 10:15 ЧАСА
ОТГ.ИВАН МИХАЙЛОВ

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „ДЕЛОТО НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ПРИМЕР ЗА НАС” – ОТ 19.01.2015Г. ДО 23.01.2015Г. В ЧК
ОТГ.:КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

6. ПОСЕЩЕНИЕ С БЕСЕДА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР И НА СТАРИЯ ГРАД С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ” 5-12 КЛАС
ОТГ.:КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ , ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК-21.01-10:30-13:30 ЧАСА

7. 3D КИНОПРОЖЕКЦИЯ НА РИМСКИЯ СТАДИОН „ПЛОВДИВ ПРЕЗ II ВЕК„ -ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ” – 5-12 КЛАС
ОТГ.:КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК-21.01-10:30 -13:30 ЧАСА

8. КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: „МИЛАДИНОВЦИ ЗАВИНАГИ” И „С МИЛАДИНОВИЯ ПЛАМ” – 9 – 12 КЛАС /ОТ 19.01.2015Г. ДО 26.01.2015Г./ НАГРАЖДАВАНЕ НА 28.01.2015Г.
ОТГ.: Р.ХРИСТАНОВА,КР.ТОДОРОВА,ВАНЯ КОЛЕВА

9. КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „МОЕТО УЧИЛИЩЕ В БЪДЕЩЕТО” –
І – VІІ КЛАС /ОТ 19.01.2015Г. ДО 26.01.2015Г./ НАГРАЖДАВАНЕ НА 28.01.2015Г.
ОТГ.:Г.ПЕТКОВА,НАЧ.ВЪЗПИТАТЕЛИ

10. КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ НА ТЕМА: „ЖИВОТЪТ И ДЕЛОТО НА БРАТЯТА ОТ СТРУГА” – V – VІІІ КЛАС
/ОТ 19.01.2015Г. ДО 26.01.2015Г./ НАГРАЖДАВАНЕ НА 28.01.2015Г.
ОТГ.:М.ЧОЛАКОВА,КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

11. ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ПО ТЕКСТОВЕ ОТ СБОРНИКА С НАРОДНИ ПЕСНИ И УМОТВОРЕНИЯ НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС /ОТ 19.01.2015Г. ДО 26.01.2015Г. – ЧК/
ОТГ.:Р.ХРИСТАНОВА,КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
12.ЕКСПОЗИЦИЯ С МАТЕРИАЛИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ НАЧАЛЕН КУРС-21.01
ОТГ.:КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,НАЧ.ВЪЗПИТАТЕЛИ

13.ПОСТАНОВКА „ХИТЪР ПЕТЪР” НА ТЕАТЪР „ХЕНД”-21.01. /ОТ 10:30 Ч. ДО 12:15 Ч. / НАЧАЛЕН КУРС
ОТГ.:КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,НАЧ.ВЪЗПИТАТЕЛИ

7klas (

klas (6)

Вашият коментар