6624-800-0

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 12.09.2016г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 18.00ч. В СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” НА УЛ. „Т. АЛЕКСАНДРОВ” 14 /ГОЛЯМАТА СГРАДА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО. НА СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ИЗБРАНИ ПО КЛАСОВЕ РОДИТЕЛИ НА КЛАСОВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, ПРОВЕДЕНА НА 08.09.2016г., А ИМЕННО 36 РОДИТЕЛИ. СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.
2. ИЗБОР НА ЧЕТИРИМА ЧЛЕНОВЕ.
3. ИЗБОР НА ПЕТИМА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ.
4. ИЗБОР НА ПРОТОКОЛЧИК НА ЗАСЕДАНИЯТА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Вашият коментар