Съдържание на училищния вестник:

1.143 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ-стр. 1

2.Ученическо творчество -стр. 2

3.Какво знаем за живота и делото на В.Левски-стр.3

4.Ученическо творчество на най-малките-ПДГ-стр.4 

 

Вашият коментар