Мониторинг на биоразнообразието по Марица – наблюдение на водоплаващи птици, насекоми и други обитатели на реката, организира на 29 май РИОСВ – Пловдив съвместно с екипа на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти”. Инициативата е целодневна, като са организирани групи почти на всеки кръгъл час от 9 до 18 часа. Наблюдателните турове се провеждат на южния бряг на реката между Пешеходния мост и моста на Герджика в Пловдив.
Над 40 ученици от 5 и 6 клас от СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив вече имаха възможността да наблюдават с бинокли и зрителни тръби екземпляри от видовете малка бяла чапла, зеленоглава патица, бързолет, зеленонога водна кокошка и водна змия, които обитават тази част на реката. На младите природолюбители беше обяснено защо реката е толкова ценна и че е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Те научиха как се работи с определител и много нови неща за опазването на водолюбивите птици и техните местообитания. Много от тях си водеха бележки, за да могат да изготвят след това презентации в училище и да разкажат на своите близки за видяното. Те получиха информационни материали и сертификати за активно участие и отговорно отношение към природата.Със събитието бяха отбелязани Международния ден на биоразнообразието – 22 май, както предстоящата Зелена седмица и Световния ден на околната среда – 5 юни

640_315314          640_315315   640_315317 640_315318

Вашият коментар