С решение на Министерски съвет от 20.08.2020г., от учебната 2020/2021 година СУ „Братя Миладинови“ е със статут на Иновативно училище.

Иновацията за първи път ще бъде внедрена в обучителния процес при учениците от 5 клас, като засяга часовете по разширена подготовка по Английски език. Децата ще могат по време на час да работят с таблети в три интерактивни платформи: Kahoot, Socrative и Quizlet.

Целта е да се повиши интереса и мотивацията на учениците, чрез „разчупване“ на съвременните подходи за обучение, затвърждаване на получените знания чрез решаване на интерактивни тестове и задачи и изграждане на умения за работа в екип.

Вашият коментар