Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 08.09.2021г. от 18.00 часа ще се проведе първата родителска среща за новата учебна година. Планираме я да се проведе присъствено в класните стаи на съответните паралелки. За учениците от 1-3.клас в сградата на ул. „Даме Груев“ 60, за всички останали в сградата на ул. „Тодор Александров“ 14 при спазване на противоепидемичните мерки. Ако междувременно бъдат забранени присъствените родителски срещи, ще Ви уведомим допълнително.