Състезание „Лъвски скок“

На 19.02.2021г. нашите четвъртокласници ще участват във вътрешно училищното състезание между трите паралелки, „Лъвски скок“, посветено на 148 години от обесването на Апостола. Три отбора, по един от всяка паралелка, ще проверяват знанията си по БЕЛ, математика и история и цивилизация, а всички останали ще обогатят знанията си за живота и делото на великия българин. Като заключение ще бъде излъчен победител в надскачането, ученикът с най-добри резултати на дълъг скок.