На 21.04.2022г. във физкултурния салон на малка сграда на СУ „Братя Миладинови“ се проведе деня на талантите. В него взеха участие ученици от начален етап и прогимназия.

Децата представиха разнообразие от таланти: рецитиране на стихове, пеене, гиманстика, танци, театър, скечове и много други.

Насладете се на част от изпълненията!