Предизвикателствата пред съвременния родител с появата на новите поколения стават все по-големи и някак си не резонират със съветите на бабите и дядовците. Така е, защото за първи път в света има сблъсък на поколения, чийто начин на живот се различава коренно.

Появата на поколенията Z  и Алфа поставиха на преден план различен тип отношение, различен тип методи както на възпитание, така и на обучение.

Вижте повече….