НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!
От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.
Какво трябва да направите?
1. Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).
2. Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.
Какъв е размерът на месечната вноска?
Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук:
актуалния размер: https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/zdravno-osiguryavane/bezrabotni или в здравноосигурителния калкулатор: https://portal.nra.bg/details/health-calculator-2
Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).
Къде?
1. в офис на приходната агенция
2. по пощата с обратна разписка
3. през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/
 подаване: https://portal.nra.bg/details/dec7
 плащане: https://portal.nra.bg/details/liabilities-payment

Важно❗️
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.
В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.
Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.
Какво е ПИК*?
ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.
Повече прочетете тук:
1. Абитуриенти – здравни осигуровки: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/abiturienti-plashtat-zdravnite-si-osigurovki-prez-letnite-meseci?fbclid=IwAR2v5pNOabFAMa3H9fnFXphfWXPK02Ap7D-ADnxINVVLwHOCQ0PtiBzZ21c
2. Попълване и подаване на Декларация образец 7 https://nra.bg/wps/portal/nra/uslugi/deklarirane-na-zravno-osigurqvane-za-sobstvena-smetka-obrazec-7 и образец на формуляра: https://nra.bg/wps/portal/nra/documents/insurance/naredba.13/1ecfced0-e85d-4ef3-a9ca-aeb0821743ee
3. Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях https://portal.nra.bg/details/health-calculator-2
4. Проверка на здравноосигурителния статус: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status