Днес учениците от клуб “Creative English”( lVa и lVб клас) с учител Мария Стойцова, моделираха и скулптираха декорации от полимерна глина върху керамични чаши. При нас изразът “не мога” не съществува! В СУ “Братя Миладинови” децата придобиват така необходимите им знания, умения и компетентности по един приятен, забавен и креативен начин!

Вашият коментар