СУ „Братя Миладинови“ обявява прием за I клас. Заповядайте на родителска среща на 27.03.2024г. от 18:00 часа на адрес ул. Даме Груев 60 /малка сграда/.