Уважаеми родители на бъдещите петокласници, записването на учениците ще се осъществи в периода 24.06-28.06.2024г. в голямата сграда на училището на ул.“Тодор Александров“ 14 от 8:00 до 16:30 часа.
Необходими документи:
1. Заявление по образец /от училището/;
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
3. Копие на акт за раждане;
4. Информирано съгласие /от училището/;
5. Медицински документи от предишното училище;