На 08.07.2024г. от 9:30 часа в сградата на ул. „Т. Александров“ №14 ще се проведе обучение на тема: „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“. Формата на обучението е частично присъствена, /Присъствената част – 8 часа/, с присъждане на един квалификационен кредит. Обучението ще се извърши от фирма „Евроклас-консулт“ ЕООД с лектор – Емил Бузов. Единична цена на участник: 75 лева. В периода 08.07 – 18.07.2024г да бъде изпълнена поставената задача.

Вашият коментар