НОВА ТРЕВНА НАСТИЛКА НА ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ ЗА НАШИТЕ МЛАДИ НАДЕЖДИ Благодарим на колегите по физическо възпитание и спорт за положените […]

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски до започване на работа или прием в университет

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!От началото на юли […]

Инициатива по озеленяване Днес в СУ „Братя Миладинови“ по предложение на обществения съвет се проведе инициатива по озеленяване и облагородяване […]