СУ ”Братя Миладинови” започва своята история като начално училище през 1935г.

Пловдив 30 години на XX век.
Пловдив 30 години на XX век.

На 20.01.1936 година 10 паралелки се отделят от Основно училище “Иван Вазов” гр. Пловдив и се прехвърлят в новопостроена училищна сграда.
Територията на училището обхваща кварталите: ”Ухото” и “Тухларниците” в І -ви градски район /Кючюк-Париж/. Подготвят се ученици от начален курс, които след завършване на ІV клас /отделение/ постъпват в V клас / І прогимназиален клас/ на Основно училище “Иван Вазов”.
Със статут на самостоятелни училища НУ ”Братя Миладинови” и ОУ ”Иван Вазов” съществуват до 2000 година.
Със Заповед на Министъра на образованието Прогимназия “Иван Вазов” – Пловдив и

Братя Миладинови старата сграда
Братя Миладинови старата сграда

Начално училище “Братя Миладинови” – Пловдив, се обединяват в Основно училище “Братя Миладинови” Пловдив, считано от 01.07.2000 година.
От 15.09.2001 година Основно училище “Братя Миладинови” – Пловдив, се преобразува в Средно общообразователно училище “Братя Миладинови” Пловдив.
През 2006 година СОУ ”Братя Миладинови” отбелязва 70 години от основаването си.
В момента училището се развива успешно, разкрити са профилирани паралелки, с прием след VІІІ клас.