Уважаеми родители и ученици, във връзка с условията на работа и обучение в електронна среда се наложи промяна в сроковете за провеждане на общинските кръгове на олимпиади и състезания за учебната 2020/ 2021г. Това е първоначална информация с приблизителните срокове, които всяко учебно заведение в Пловдив и областта трябва да спази. През януари ще Ви информираме за всяко решение на педагогическата колегия, за точна дата и час, за начина на провеждане.
Състезанието „Знам и мога“ за четвъртокласниците ще се проведе на 30.01.2021г. от 9.00ч.
Математика 4.клас и гимназиален етап – на 23.01.2021г. от 9.00ч., а за учениците 5-7.клас най-късно до 23.01.2021г.
История и цивилизации – до 24.01.2021г.
Български език и литература – от 18.01. до 29.01.2021г.
Физика – до 05.02.2021г.
Астрономия – до 29.01.2021г.
Компютърно моделиране – до 05.02.2021г.
Други промени няма и следваме заповедта на МОН от 28.08.2020г.

Вашият коментар