На 22.09.2022г. от 9.30 до 16.30 ч. в училище СУ „Братя Миладинови“, ул. Тодор Александров № 14, ще се проведе обучение с присъждане на един кредит за 45 бр. учители на тема „работа с деца/ученици със специални образователни и емоционлни потребности“, лектор Елена Атанасова от „Знание и реализация“ ЕООД

Вашият коментар