На 25.02.2023г. от 9.00 до 16.00ч.  ще се проведе онлайн обучение за 46 бр. учителите с присъждане на един кредит на тема: „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“ от РААБЕ – с лектор г-жа Милена Тодорова.

Вашият коментар