На 25.11.2023г. от 08:00 до 14:40ч. ще се проведе присъствено обучение за 45бр. учители с присъждане на един кредит на тема: „Съвременни методи на преподаване – компетентностен подход и проектно базирано обучение за повишаване на мотивацията за учене“ от Креативност ЕООД. Програмата е одобрена със заповед РД-09-4947/13.12.2021г. на Министъра на образованието и науката в частично присъствена форма на обучение.

Вашият коментар